Φόρμες Νυχιών

ΦΙΛΤΡΑ

Φόρμες νυχιών σε ρολό (500 τεμ.), σε μεμονομένα τεμάχια (50 τεμ.) και φόρμες επιμήκυνσης μεταλλικές πολλαπλών χρήσεων

C