Στελέχη Τροχού

ΦΙΛΤΡΑ

Στελέχη τροχού σε τρεις διαστάσεις 10mm x 15mm, 13mm x 19mm, 16mm x 25mm και στέλεχος σβουράκι για τροχό

C